CONTACTKAIYUAN
Tel:0717-4216154
Fax:0717-4215263
Code:443200
Address:Majiadian,Zhijiang,Hubei,China. 
Website:http://www.kaiyuanchemicals.com